zaterdag 19 maart 2016

Schotse visarend terug op het nest

Tijdens onze vakantie in Schotland vorig jaar bezochten we Loch of the Lowes. Dit meertje staat bekend om de visarenden die er jaarlijks broeden. Op de borden langs de snelweg slaat de afslag zelfs vermeld met 'ospreys' (visarenden), maar het kleine bezoekerscentrum is niet te druk. Je kunt het nest vanuit 2 schuilhutten bekijken. Dag en nacht worden de visarenden gemonitord door een webcam, dus ook vanuit Nederland konden we het wel en wee blijven volgen. Er waren drie jongen, waarvan er 2 gezenderd werden. Via de blog van de Scottish Wildlife Trust konden we hun trek naar Gambia volgen en waren we getuige van hun vliegbewegingen in de omgeving. Eén van de twee zenders werkt niet meer en het lot van deze juveniele visarend is onbekend, maar de andere vogel is nog alive and kicking. Gisteren is de visarendvrouw die er vorig jaar broedde teruggekeerd op het nest. Dertien dagen vroeger dan vorig jaar en eerder dan het mannetje die gewoonlijk als eerste verschijnt. Ze is meteen begonnen het nest te fatsoeneren. Houd de webcam in de gaten, want het is een unieke manier om broedende visarenden te observeren. In Nederland zien we visarenden vrijwel alleen in de trektijd. In april - mei en half augustus - half oktober vliegen vooral visarenden vanuit Afrika naar Zweden (en terug) over ons land. Het waterrijke Nederland is zeker geschikt voor nestelende visarenden, maar broedgevallen zijn nog nooit met zekerheid vastgesteld. Aangezien er een flinke populatie in Duitsland is, wordt verwacht dat zich in Nederland ook visarenden gaan vestigen. De foto is een screenshot van de Loch of the Lowes webcam, vanmorgen rond 7 uur gemaakt. Neem vooral zelf ook regelmatig een kijkje! En mocht je toevallig een vakantie naar Schotland overwegen, neem dan vooral het Loch of the Lowes in je route op. Tot half augustus is een waarneming bijna zeker, als het broedpaar tenminste weer compleet is.

Geen opmerkingen: